Säkerhet - Raketer

Det krävs tillstånd sedan 1 juni 2019 för inköp av raketer efter föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Läs mer här!

Avfyra på ett säkert sätt

Raketer har alltid varit en symbol för fyrverkeri – så starkt förankrad att man ofta kallar fyrverkeri för raketer, vilket förstås inte är riktigt rätt. Begreppet fyrverkeri omfattar ju även stjärnbomber, romerska ljus, solar, fontäner, smällare, tårtor mm. Till raketerna fordras en avskjutningsramp

Nedan ser du olika tips på hur du på ett säkert sätt kan avfyra dina raketer

Från och med 1 juni 2019 krävs det tillstånd att inneha eller skjuta raketer (på pinne). Övriga fyrverkerier är fortsatt tillåtet utan tillstånd.

Använd ett avskjutningsrör som sticks ner i marken
Använd ett avskjutningsrör som sticks ner i marken
Luta röret en aning från publiken
Luta röret en aning från publiken
Luta dig från raketen vid antändning
Luta dig från raketen vid antändning
En till hälften nedgrävd flaska går också att använda som avskjutningsramp
En till hälften nedgrävd flaska går också att använda som avskjutningsramp
Är marken frusen eller på annat vis svår att gräva i, kan man använda sig av en hink med sand att staga rampen i.
Är marken frusen eller på annat vis svår att gräva i, kan man använda sig av en hink med sand att staga rampen i.
Luta även här flaskan något från publiken.
Luta även här flaskan något från publiken.

Har du flera, eller större raketer fungerar till exempel en aluminiumstege bra som avfyrningsramp.

Lägg stegen ned med en lätt lutning
Lägg stegen ned med en lätt lutning
Se till att stegen står stadgt med hjälp av sten el. dyl.
Se till att stegen står stadgt med hjälp av sten el. dyl.
Sätt i raketerna i hålen på stegen
Sätt i raketerna i hålen på stegen
I önskad avbränningsordning
I önskad avbränningsordning
Luta dig från raketerna vid antändning
Luta dig från raketerna vid antändning

TÄNK PÅ att käppen är raketens styrfena.

Se till att käppen löper lätt i startställningen och obehindrat kan följa raketen upp i luften. Rikta raketen så, att nedfallande käppar inte kan vålla skada på person eller egendom. Felriktade raketer har vållat åtskilliga bränder och tillbud.