Säkerhet - Stjärnbomber

Luta dig aldrig över en antänd bomb!

En bomb består av ett kraftigt papprör, s.k.mörsare, i vars botten man placerat själva bombkulan med en krutladdning, som kastar bomben med våldsam kraft upp mot skyn.

Det är LIVSFARLIGT att luta sig över en antänd bomb. Avvakta minst 5 minuter innan du närmar dig en bomb som inte fungerat efter antändning. En sådan pjäs är farlig och ska återlämnas till inköpsstället. Försök ALDRIG återtända en blindgångare.

För att en bomb ska fungera säkert och ge avsett effekt ska följande iakttagas:

  • Bombens botten ska vila mot plant och fast underlag
  • Rikta bomben något från publiken
  • Bomben grävs ner till 1/3 i marken eller fästes stadigt vid en träpåle el. dyl. så att den under inga omständigheter kan välta och vålla skada på omgivningen.
Gräv ner bomben till en tredjedel i marken, alternativt
Gräv ner bomben till en tredjedel i marken, alternativt
Slå ner en kraftig pinne i marken
Slå ner en kraftig pinne i marken
Se till att pjäsen är väl förankrad mot pinnen
Se till att pjäsen är väl förankrad mot pinnen
Luta dig aldrig över en antänd pjäs. Avvakta minst 5 minuter innan du går fram till pjäs som inte fungerat efter tändning.
Luta dig aldrig över en antänd pjäs. Avvakta minst 5 minuter innan du går fram till pjäs som inte fungerat efter tändning.
Hink med sand går att använda som stagning av mindre bomber
Hink med sand går att använda som stagning av mindre bomber
Även med fast underlag är en hink uppfylld med sand att rekommendera
Även med fast underlag är en hink uppfylld med sand att rekommendera